Lees: rol van klanke en rympies - 7 Junie 2012

Ons gesels oor hoekom dit belangrik is om van ‘n jong ouderdom af vir kinders rympies te leer. Watter rympies moet ek vir my kinders leer en hoe kies ek die regte rympie? Is daar ‘n manier waarop ek vir my kind rympies kan leer dat hulle en ek dit kan geniet?

Ons bespreek wat fonologiese en fonemiese bewustheid is, hoekom dit belangrik is om kinders te leer lees en wat ouers en versorgers kan doen om dit by hulle kinders te ontwikkel.

Elmarie gee praktiese wenke oor hoe jy dit sommer in die motor, op pad skool toe, in die taxi en waar jy ookal met jou kinders sit en wag, kan ontwikkel en inoefen.

Hierdie program is gerig op ouers met jong kinders wat nog nie in die skool is nie of wat sopas skool toe gegaan het.

icon_12

Kliek om te luister

Johan van Lill 2013