Waardegedrewe Skole - 20 April 2014

Ons en die Onderwys woon ’n slypskool by vir onderwysleiers oor waardegedrewe skole. Dr Jeanette de Klerk-Luttige verduidelik hoe die praktiese uitvoering van ‘n karakter opvoedingsprogram in skole kan werk en die vereistes waaraan so ‘n program moet voldoen.

Datum uitgesaai: Sondag, 20 April 2014

Johan van Lill 2013